Láhev na potápění – velikost, váha, kolik vydrží

Láhev na potápění – velikost, váha, kolik vydrží

Kyslíková bomba. Tak je nejčastěji označována láhev na potápění mezi laickou veřejností. Zasvěcení potápěči však vědí, že láhev není bomba a že v ní není čistý kyslík, nýbrž většinou jen obyčejný vzduch. Kolik láhev na potápění váží? Kolik vzduchu se do ní vejde? Kde se dá koupit?

Láhev na potápění je nádoba, která je naplněna stlačeným vzduchem nebo jiným plynem, který se používá k dýchání pod vodou. Láhve na potápění jsou zásadní součástí výbavy na potápění a jsou nezbytné pro bezpečné a pohodlné potápění.

Láhve na potápění jsou vyrobeny z různých materiálů, nejčastěji z oceli nebo hliníku. Ocelové láhve jsou odolnější než hliníkové láhve, jsou však také těžší. Hliníkové láhve jsou lehčí než ocelové láhve, ovšem jsou náchylnější k poškození.

Láhve na potápění jsou k dispozici v různých velikostech a objemech. Objem láhve určuje, kolik vzduchu může láhev pojmout. Větší láhve pojmou více vzduchu, což umožňuje potápěči zůstat pod vodou déle.

Láhve na potápění jsou vybaveny ventilem, který umožňuje potápěči kompresorem doplňovat vzduch do lahve. Ventil je opatřen závitem, který umožňuje připojení potápěčského regulátoru, neboli automatiky, k lahvi.

Kolik váží potápěčská láhev?

Váha potápěčské lahve závisí na jejím objemu, materiálu a tlaku vzduchu, který obsahuje. Typická ocelová láhev o objemu 10 litrů váží přibližně 14 kilogramů. Hliníková láhev stejného objemu váží přibližně 10 kilogramů.

Tlak vzduchu v láhvi také ovlivňuje její váhu. Tlak v láhvi je obvykle 232 barů (v ostatních případech může být i 300 barů). Při tomto tlaku se objem vzduchu v láhvi sníží přibližně o 10 %. To znamená, že ocelová láhev o objemu 10 litrů při tlaku 232 barů váží přibližně 12,6 kilogramů. Ocelová 230 barová láhev o objemu 15 litrů má hmotnost 18,5 kg.

Váha potápěčské lahve je důležitým faktorem, který je třeba zvážit při výběru lahve. Potápěči by si měli vybrat láhev, která je dostatečně lehká, aby ji mohli pohodlně nosit, avšak nikoliv malá, aby nesplňovala jejich potřeby.

Jak dlouho vydrží potápěčská láhev?

Životnost potápěčské lahve závisí na několika faktorech, včetně materiálu, z něhož je láhev vyrobena, způsobu jejího používání a pravidelnosti údržby.

Ocelové láhve mají obecně delší životnost než hliníkové láhve. Ocelové láhve jsou odolnější proti poškození a mohou vydržet až 40 let. Hliníkové láhve jsou lehčí než ocelové láhve, avšak jsou také náchylnější k poškození a mohou vydržet až 20 let.

Způsob používání láhve také ovlivňuje její životnost. Láhve, které jsou vystaveny častému používání a poškození, mají kratší životnost než láhve, které jsou používány méně často a jsou správně udržovány.

Obecné tipy, jak prodloužit životnost potápěčské lahve:

  • Nepřeplňovat láhev. Přeplnění láhve může způsobit její poškození.
  • Nevydýchávat láhev na sto procent. Kvůli nízkému tlaku v prázdné lahvi může ventilem dovnitř lahve vniknout voda, jejíž přítomnost způsobí korozi. Korodovaná láhev na potápění je nebezpečná jak z hlediska chřadnutí stěn lahve, tak z důvodu oxidace kyslíku. Pokud je vzduchem naplněná láhev delší dobu skladována a nepoužívána, koroze může spotřebovat veškerý kyslík v lahvi. Pokud takovou láhev pak potápěč použije k ponoru, může velmi brzy pod vodou omdlít, právě z důvodu nedostatku kyslíku.
  • Skladovat láhev na bezpečném místě. Láhev by měla být skladována na suchém a chladném místě, kde není vystavena poškození.

Pravidelná údržba je důležitá pro prodloužení životnosti potápěčské lahve. Láhve by měly být pravidelně kontrolovány na poškození a měly by být podrobeny hydrostatické zkoušce každých 5 let.

Láhev na potápění se na první pohled zdá nezničitelná, ovšem je-li s ní zacházeno nepřiměřeně, může rychle dosloužit.

Hydrostatický test u potápěčských lahví

Hydrostatický test potápěčských lahví je test, který se provádí, aby se zjistilo, zda je láhev stále bezpečná pro použití. Test se provádí naplněním láhve vodou a jejím vystavením tlaku, který je dvakrát větší než maximální tlak, kterému je láhev vystavená při potápění.

Test se provádí v zařízení, které se nazývá hydrostatický tester. Tester je obvykle vyroben z oceli a je vybaven systémem, který umožňuje naplnit láhev vodou a aplikovat na ni tlak. Během testu se láhev pečlivě kontroluje, zda nedochází k úniku vody nebo poškození. Pokud se během testu zjistí jakékoliv poškození, láhev je vyřazena z provozu.

Hydrostatický test je povinný pro všechny potápěčské lahve v České republice. Hydrostatický test je důležitý bezpečnostní postup, který pomáhá zabránit nehodám při potápění. Pravidelná revize tlakových lahví na potápění je ukotvena v ČSN/EN.

Dle ČSN/EN je platnost periodického hydrostatického tlakového testu u potápěčských lahví plněných vzduchem 5 let. Na lahev se razí měsíc a rok, kdy byla tlaková zkouška provedena.

Jednou ročně nebo podle ČSN/EN jedenkrát za dva a půl roku je doporučována vizuální kontrola vnitřku láhve. Ta může odhalit korozi, přítomnost oleje, zápach a jiné skutečnosti, které mohou negativně ovlivňovat životnost lahve. Životnost tlakových lahví plněných vzduchem je dle norem ČSN/EN 40 let.

Ocelové lahve

Vítkovice Cylinders je český a potažmo světový výrobce potápěčských lahví. Potápění Česko má ve světě svou váhu. Vítkovice vyrábějí širokou škálu tlakových lahví, včetně lahví pro rekreační, technické a profesionální potápění.

Láhve Vítkovice jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli. Jsou odolné a spolehlivé a splňují všechny bezpečnostní normy. Jsou opatřeny speciálním ochranným nátěrem do slaného či jinak agresivního prostředí. Mají pracovní tlak až do 300 bar. Láhve Vítkovice jsou k dispozici v různých velikostech a objemech 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60 a 80 litrů.

U zakázkové výroby lze vybírat z mnoha odstínů a barev. Dva druhy dna lahví: konvexní (oblé) nebo konkávní (rovné).

Hliníkové lahve

Společnost Luxfer Gas Cylinders nabízí hliníkové potápěčské lahve ze speciální slitiny L6X (hliník, hořčík a křemík). Luxfer před více než 50 lety vyvinul hliníkovou láhev ve spolupráci s legendárním oceánografem Jacques-Yves Cousteau, vynálezcem dýchacího přístroje Aqua Lung, jenž představoval převrat v potápění.

Hliníkové lahve Luxfer mají vnitřní a vnější odolnost proti korozi – oproti ocelovým lahvím, které jsou ke korozi velmi náchylné. Disponují také silnými stěnami odolávajícími případnému poškození.

Slitina L6X byla optimalizována s cílem zvýšit její pevnost, odolnost proti trhlinám a proti mechanickému poškození i v případě držení dlouhodobě pod vysokým tlakem. Více než 50 miliónů potápěčských lahví vyrobených ze slitiny L6X jsou důkazem bezpečnosti, dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Jak dlouho vydrží láhev na potápění pod vodou

V potápěčské láhvi se stlačeným vzduchem, namátkou o objemu 10 litrů je většinou tlak 200 ATM, což je stlačených 2000 litrů vzduchu (10l x 200 ATM) a pokud má člověk v klidu spotřebu vzduchu 20l/min (vydýchá za minutu dvacet litrů), tak mu tato zásoba stačí na cca 100 minut při okolním tlaku 1 ATM tzn. na hladině.

S každými deseti metry hloubky se tlak zvyšuje o další ATM. To znamená, že v hloubce 10 metrů je tlak dvou atmosfér (ATM), v hloubce 20 metrů je tlak 3 ATM a tak dále. Tlak má za následek zmenšování objemu vzduchu v láhvi na potápění. Jinými slovy, čím hlouběji se člověk potápí, tím více spotřebovává vzduchu.

Délka ponoru závisí na několika faktorech, včetně:

  • Typu potápění: Rekreační ponory obvykle trvají 20-60 minut, zatímco technické ponory mohou trvat i několik hodin.
  • Hloubky ponoru: Ponory v mělkých vodách obvykle trvají déle než ponory v hlubokých vodách, protože tlak v lahvi není tak velký a potápěč nespotřebovává příliš dýchacího plynu.
  • Fyzické schopnosti potápěče: Potápěči, kteří jsou v dobré fyzické kondici, mohou obvykle trávit pod vodou více času než potápěči, kteří jsou ve fitness horší. Vliv má i kouření cigaret.

Před každým ponorem je důležité provést důkladné plánování a zvážit všechny faktory, které mohou ovlivnit délku ponoru.

Záložní láhev na potápění Spare Air

Někteří potápěči mají rádi extra bezpečnost a pořizují si miniaturní záložní lahve, které jsou v případě nouze schopné poskytnout zásobu vzduchu navíc.

Spare Air je nezávislý zdroj vzduchu s vlastním náústkem. Stačí jej pomocí karabiny pověsit na kompenzátor vztlaku a mít ho v případě potřeby ihned po ruce. Spare Air je velmi oblíben i u jachtařů, kteří ho používají pokud potřebují například zkontrolovat trup své lodě.

Do lahve Spare Air se vejde 85 l vzduchu, což vystačí průměrně na 50 nádechů na hladině. Váží necelý kilogram, má téměř neutrální vztlak a plní se jednoduše přepouštěním vzduchu z tlakové lahve přes plnící adaptér, který je součástí balení. Někteří laici tuto lahvičku nazývají jako pumpovací láhev na potápění. Cena pumpovací lahve na potápění se pohybuje kolem deseti tisíc korun.

Kde se dá koupit láhev na potápění?

Láhve na potápění jsou v prodeji přímo od výrobců, případně od dealerů, jakými jsou potápěčská centra a kluby, či obchody s potápěčským vybavením. Láhve na potápění prodává například i sportovní řetězec Decathlon. Cena se dle velikosti lahve pohybuje v řádu tisíců korun.

Publikováno: 12. 02. 2024

Copyright © 2024 Slevove.cz. Všechna práva vyhrazena | Nakódoval Leoš Lang