Levné pojištění auta – porovnání povinného ručení a havarijního pojištění

Levné pojištění auta – porovnání povinného ručení a havarijního pojištění

Pojištění auta může být v zásadě dvojího typu. Tím prvním je povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, druhý představuje havarijní pojištění. Oba druhy pojištění lze za určitých okolností sjednat s výraznou slevou. Od čeho se odvíjí výše ceny pojistky na auto a jak získat skutečně levné pojištění auta?

Povinné ručení je povinné ze zákona a musí být sjednané pro každé vozidlo zapsané v registru. Jeho účelem je krytí škod na zdraví a majetku třetích strach. Havarijní pojištění oproti tomu povinné není a sjednává se pro případ škod na vlastním majetku, případně zdraví.

Za oba dva druhy pojištění je možné poměrně jednoduše ušetřit. Aby bylo jasné, jak na to, je nejprve potřeba objasnit, od čeho se vlastně cena pojistky na auto odvíjí.

Slyšeli jste o pronájmu Beast? Můžete si pronajmout Teslu přímo na ulici. Neváhejte použít slevový kód RU1RW5CPUU a stáhnout aplikaci zde >

Na čem závisí cena pojistky na auto?

Cenu pojistky na auto ovlivňuje hned několik faktorů. V případě povinného ručení se jedná především o:

 • způsob využití vozidla
 • výkon a objem motoru
 • délku bezeškodního průběhu
 • věk pojistníka
 • trvalé bydliště pojistníka
 • výši pojistných limitů
 • množství připojištění

Jak bylo zmíněno výše, povinné ručení slouží k náhradě škod způsobených na cizím majetku a zdraví, havarijní pojištění naopak kryje škody vzniklé na vlastním majetku, a to i tehdy, když si je řidič způsobí sám. S tím ostatně souvisí také poněkud odlišný způsob určování ceny. U havarijního pojištění hrají roli především následující aspekty:

 • obvyklá cena vozidla
 • rok výroby vozidla
 • výbava vozidla
 • věk pojistníka
 • trvalé bydliště pojistníka
 • předchozí doba pojištění

Obecně lze říci, že nejvyšší cenu pojistky na auto zaplatí mladí (do 25 let) či naopak starší (nad 65 let) řidiči. Důvodem je skutečnost, že většinu dopravních nehod způsobí právě lidé nízkého věku. U řidičů seniorů se zase vzhledem k věku předpokládá zpomalení reflexů a další související rizika.

Pokud jde o trvalé bydliště, je pravidlem, že levné pojištění auta mají šanci získat především řidiči z vesnic a malých měst. Opět zde hrají roli statistiky, z nichž je patrné, že k největšímu počtu dopravních nehod dochází ve velkých městech.

Jak získat levné pojištění auta?

Je jasné, že většinu z výše zmíněných faktorů určujících cenu autopojištění nelze příliš ovlivnit. To však neznamená, že by levné pojištění auta nebylo možné získat. Výrazné slevy a řadu dalších výhod poskytuje kalkulačka pojištění auta, která porovná aktuálně dostupné nabídky pojištění a na základě zadaných údajů doporučí tu nejvýhodnější pojistku pro daného řidiče.

Porovnání povinného ručení nebo havarijního pojištění může přinést úsporu až 70 %. Při sjednání pojistky přes online srovnávač, respektive kalkulačku, jsou totiž nabízeny vysoké slevy. Další nespornou výhodu představuje úspora času – zájemce o pojištění si skrze srovnávač jednoduše zobrazí všechny aktuální nabídky pojišťoven na jednom místě, aniž by musel někam chodit nebo hledat ceníky pojišťoven.

Majitele vozidel, kteří chtějí za povinné ručení nebo havarijní pojištění ušetřit co nejvíce, budou nepochybně zajímat také ceny pojištění na auto na Vpojištění.cz.

Levné povinné ručení

Porovnání povinného ručení v kalkulačce je nejefektivnější a nejspolehlivější způsob, jak za pojištění ušetřit. Existuje však i další možnost, jíž využívají především mladí lidé, kteří za povinné ručení zpravidla platí nejvíce.

Povinné ručení nemusí být sjednané na osobu, která auto fakticky řídí. Pro mladého člověka tak může být výhodnější, když si pojistku sjedná například jeden z rodičů. Cena povinného ručení online pak bude vzhledem k vyššímu věku pojistníka nižší.

Nevýhodou však je, že bonusy či malusy se v takovém případě budou přičítat osobě, na kterou je pojištění psané, nikoliv samotnému řidiči.

Bonusy a malusy souvisí s pojmem délka bezeškodního průběhu, která je rovněž jedním z faktorů ovlivňujících cenu zákonného autopojištění. V tomto případě platí jednoduchá rovnice – čím delší období bez nehod, tím levnější pojistka na auto. Vyplatí se tedy jezdit opatrně a podle předpisů, jelikož se zásadně zvyšuje šance na výhodnější povinné ručení.

Levné havarijní pojištění

Pomocí výše zmíněných způsobů lze ušetřit také za havarijní pojištění. U tohoto typu pojistky však hraje důležitou roli také výše tzv. spoluúčasti, která udává, jaký podíl pojistník v případě pojistné události zaplatí ze svého.

Čím nižší je sjednaná spoluúčast, tím nižší jsou pravidelné platby za havarijní pojištění. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že v případě pojistné události může být nutné z vlastních zdrojů uhradit leckdy i velmi vysoké částky. Je tedy nutné dobře zvážit, zda je sjednání nejnižší možné spoluúčasti to nejlepší řešení.

Publikováno: 16. 09. 2022

Copyright © 2024 Slevove.cz. Všechna práva vyhrazena | Nakódoval Leoš Lang