Vzor životopisu ke stažení zdarma – strukturovaný, klasický

Vzor životopisu ke stažení zdarma – strukturovaný, klasický

Správně napsaný a na pohled zajímavý životopis je prvním krokem k získání práce. Řada lidí si to neuvědomuje a svým potenciálním zaměstnavatelům posílá černobílý dokument plný hustého textu a pak se diví, že se jim nedostalo odpovědi. Následující článek přináší užitečné vzory strukturovaných životopisů a radí, jak napsat životopis poutavě a dosáhnout tak na trhu práce úspěchu.

Bohaté zkušenosti, úspěchy v oboru, reference přesně odpovídající požadavkům, a přesto ne a ne dostat pozvánku k pracovnímu pohovoru. To je příběh mnoha lidí. V čem tkví problém? Možná si životopis ani nepřečetli. A důvod to má prostý.

Na lákavé inzeráty chodí desítky až stovky odpovědí a personalisté nemají čas ani chuť se všemi uchazeči o práci komunikovat. Sami uvádějí, že je proto třídí již podle podoby e-mailu. Pokud jsou v něm hrubky, není správně uspořádaný, chybějí v něm zásadní informace či přílohy, hned ho mažou.

V opačném případě otevírají životopis. Ten je musí je na první pohled zaujmout. Objeví-li se před nimi nudný a nepřehledný dokument bez fotografie, grafických prvků a odrážek, ani ho nečtou.

Podobné postupy platí obzvlášť u kreativních zaměstnání, jako je copywriting nebo online marketing. Kvalitní, přehledný, zajímavý strukturovaný životopis vypovídá mnoho o tom, jak se jedinec se svou prací bude schopný vypořádat a jak se staví k zadaným úkolům.

Perfektní životopis – proč je důležitý?

Dokonalý životopis je důležitým faktorem pro získání zaměstnání a dalších příležitostí. Je to v podstatě první dojem, který uchazeč o zaměstnání na potenciálního zaměstnavatele udělá, a v závislosti na práci, o kterou se uchází, může být rozhodujícím faktorem, zda nabídku dostane, nebo ne. Je proto nesmírně důležité věnovat čas zdokonalení životopisu.

Životopis je nejúčinnějším způsobem, jak potenciálním zaměstnavatelům prokázat svou kvalifikaci a dovednosti. Měl by účinně vyjádřit všechny důležité informace, které zaměstnavatel potřebuje k tomu, aby se mohl rozhodnout. Dokonalý životopis obsahuje vše od pracovních zkušeností až po certifikáty a ukazuje, co z uchazeče dělá ideálního kandidáta na danou pozici.

Přesnost a pozornost věnovaná detailům jsou dva nejdůležitější aspekty dokonalého životopisu. Překlepy, pravopisné chyby nebo nesprávná gramatika mohou u zaměstnavatele vyvolat pochybnosti o dovednostech uchazeče.

V úvahu je třeba vzít i podobu dokonalého životopisu. Působivé strukturování všech relevantních informací může mít pro zaměstnavatele obrovský význam. Je však dobré mít vše jednoduché a uspořádané a zajistit tak, aby bylo možné všechny potřebné informace rychle a pohodlně najít.

Věnovat čas zdokonalení životopisu se jednoznačně vyplatí, jelikož právě životopis může být tím, co rozhodne, zda daný člověk získá své vysněné místo, či nikoliv. Vzor životopisu ke stažení zdarma lze najít na internetu.

Strukturovaný životopis, nebo klasický?

Strukturovaný životopis je dnes nejužívanějším typem životopisu. Oproti klasickému životopisu, který se píše v celých větách, jsou v něm informace uspořádány v bodech –⁠ přehledně, jasně a stručně. Dlouhý by měl být maximálně na 2 strany formátu A4.

Díky fotografii se personalista životopis lépe zapamatuje a spojí si danou osobu s uvedenými informacemi.

Důležité je také pohrát si s jeho vzhledem. Životopis by měl být atraktivní a nápaditý, ovšem přitom jednoduchý a elegantní (jednoduchý životopis – vzor ke stažení lze nalézt v online vyhledávačích). Určitě se hodí použít i jiné barvy, než černou a bílou, avšak ne celé spektrum. Ideální je přidat jednu příjemnou barvu, například modrou.

I písmo je lepší držet na uzdě. Ať je třeba místy tučné, někde větší, jinde menší, ovšem font ať zůstane stejný. To je další rozdíl, v čem se liší klasický životopis od strukturovaného.

I přes všechno zmíněné je nutné mít na paměti skutečnost, že se stále jedná o formální dokument. Musí být napsaný spisovně, bez hrubek a hovorových výrazů. A především obsahuje pouze pravdivé informace.

Strukturovaný životopis – vzor

Strukturovaný životopis zaměstnavatelé a HR pracovníci vyžadují nejčastěji. Jedná se o životopis psaný v bodech. Díky přehledné struktuře se v něm snadno orientuje a vše lze rychle a jednoduše dohledat. Vzor – životopis zdarma ke stažení je k dispozici na mnoha portálech.

Strukturovaný životopis – vzor ke stažení zdarma“ je vyhledávaným heslem na internetu, ovšem mnohdy již není třeba nic stahovat. Přehledné CV lze vytvořit ve Word šablonách, často i pracovní portály nabízejí sestavení životopisu dle vlastních šablon.

Klasický životopis – vzor ke stažení zdarma

Termín „klasický životopis“ je tak trochu nejasný. Jedni jím myslí strukturovaný životopis, který je nejrozšířenější, jiní zase životopis napsaný ve větách. Je tedy potřeba zjistit, co přesně má potenciální zaměstnavatel na mysli, když žádá klasický životopis.

Jak vypadá vzor klasického životopisu? Jak již bylo řečeno, buď je totožný se vzorem strukturovaného životopisu, nebo se jedná o vzor životopisu ve větách. Vzor – životopis zdarma ke stažení je k dispozici na mnoha portálech, ovšem není tak populární, jako CV strukturované.

Klasický životopis – vzor ke stažení upadá spíše mezi okrajové záležitosti. Vyžaduje jej jen minimum zaměstnavatelů, zejména Ti, pro něž je směrodatná uchazečova schopnost pracovat s textem.

Jak napsat životopis

Jaké údaje by v životopise neměly chybět, jaké raději vynechat a jak to všechno uspořádat? Následující řádky představují návod k sepsání strukturovaného životopisu krok za krokem.

Hlavička

Životopis začíná hlavičkou, tedy oddělenou pasáží s osobními a kontaktními údaji:

 • jméno a příjmení, titul
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • fotografie

Jméno a příjmení zpravidla slouží jako nadpis celého dokumentu. V hlavičce pak nechybí adresa a kontaktní údaje, zejména e-mail a telefonní číslo. Lze uvést i národnost (zejména pokud není česká) a datum narození.

Nutnou součástí kvalitního životopisu je fotografie. Přispívá k tomu, aby životopis utkvěl personalistovi v paměti. Fotografie nemusí být s nepřítomným výrazem jako na občanku, zároveň se nehodí používat momentky z dovolené. Ideální je postavit se k nějakému jednobarevnému pozadí, klidně z boku, a usmát se.

Vzdělání

Do sekce Vzdělání se píší retrospektivně všechny navštěvované školy – nahoru poslední, dolů první. Neuvádí se základní škola.

U každé školy musí být uvedeno:

 • časové rozmezí studia
 • název instituce
 • studijní obor
 • dosažené vzdělání

Časové rozmezí studia se zaznamenává pouze letopočty, případně měsíci (např. 9/2012–⁠6/2015). Dále nesmí chybět název školy a studovaného oboru a úroveň dosaženého vzdělání.

Pracovní zkušenosti

S odstavcem o pracovních zkušenostech přichází ten pravý čas ukázat, co v autorovi je. Řadí se sem chronologicky každé relevantní zaměstnání, tedy vše, co by mohlo potencionálního zaměstnavatele zajímat. V případě ucházení se o práci jazykového lektora lze středoškolskou brigádu ve zmrzlinářství s klidným svědomím vynechat.

Atraktivní strukturovaný životopis znamená vyšší šance na pozvání k osobnímu pohovoru.

TIP: Kdo žádá o své první zaměstnání, může v životopisu uvést i různé přivýdělky během studií. Uchazeč tím ukáže, že mu důsledná pracovní docházka a plnění zaměstnaneckých povinností není cizí.

U každé pracovní pozice se uvádí:

 • časové rozmezí zaměstnání
 • název společnosti
 • pracovní pozice
 • náplň práce

Nevynecháváme nic, co alespoň vzdáleně vypovídá o našich kvalitách v dané oblasti. Například při ucházení se o místo na zákaznickém oddělení v korporaci může personalista ocenit i pracovní zkušenost v obchodě, kde byl styk se zákazníky na denním pořádku.

Kurzy a dovednosti

Poslední část životopisu slouží k podělení se o profesní přednosti, na které dříve nebyl prostor. Patří sem absolvované kurzy, certifikáty, počítačové dovednosti, jazyková úroveň i řidičský průkaz. Někteří na konec životopisu vypisují i své záliby. Dodá to na autentičnosti a personalista si o uchazeči udělá lepší představu.

Strukturovaný životopis –⁠ vzor ke stažení zdarma

Na internetu je k dohledání jednoduchý životopis – vzor ke stažení zdarma v mnoha podobách, mezi nimi i spousta vzorů strukturovaných životopisů vhodných k inspiraci.

Hotové vzory stručných životopisů včetně řady dalších užitečných informací jsou k dispozici i na těchto odkazech:

Druhý uvedený odkaz zahrnuje kromě dokumentů, které se hodí při hledání práce, i další užitečné vzory, například plnou moc, přepis vozidla nebo vzor smlouvy o dílo ke stažení.

TIP: Portál Times.cz také radí, jak ukončit povinné ručení, a dodává vzorový dokument. Jak na nejlevnější povinné ručení auta vysvětluje článek na Slevove.cz.

Doba se mění a s ní přicházejí neustále nové možnosti. Už dávno neexistuje jeden jediný správný způsob, jak napsat životopis. Proč si s ním nevyhrát, některé sekce nepřeházet (dává-li to smysl), nevytvořit přehledné sloupce a podobně? Fantazii se meze nekladou, důležité je, aby životopis měl hlavu a patu a zahrnoval všechny náležitosti.

Publikováno: 07. 05. 2023

Copyright © 2024 Slevove.cz. Všechna práva vyhrazena | Nakódoval Leoš Lang