Dodací list – vzor online ke stažení

Dodací list – vzor online ke stažení

Dodací list je neodmyslitelnou součástí moderního dodavatelského řetězce, který slouží jako důležitý komunikační nástroj mezi dodavatelem a odběratelem. Jeho funkce a obsah mají zásadní vliv na celý proces dodávek zboží či služeb, a to od samotného potvrzení objednávky až po přijetí zásilky ze strany zákazníka.

Tento článek vysvětlí klíčové aspekty dodacího listu a jeho význam v rámci podnikového prostředí. Dále rozebere, zda je vhodné použít vzor dodacího listu ve Wordu či v Excelu. Poradí také, kde najít dodací list anglicky.

Dodací list – základní informace

Dodací list, často nazýván také dodacím potvrzením, představuje nezbytnou součást obchodních transakcí a dodavatelských vztahů. Ta slouží jako klíčový komunikační nástroj mezi dodavatelem a odběratelem. Tento dokument má za úkol potvrdit, že dodavatel dodal určité množství zboží či služeb a odběratel tento dodávkový proces akceptoval. Jeho obsah a struktura jsou vytvářeny tak, aby co nejvíce zjednodušily a usnadnily sledování a řízení toku materiálů, zboží a informací v rámci dodavatelského řetězce.

Dodací list přesně specifikuje, co bylo dodáno, za jakých podmínek a kdy. To znamená, že v případě pozdějších sporů nebo nesrovnalostí je možné se k dokumentu vrátit a vyhnout se případné reklamaci.

V praxi má dodací list mnoho funkcí. Pro dodavatele je to nástroj pro doložení a ověření toho, že bylo zboží či služby odesláno v souladu s objednávkou. Pro odběratele zase zajišťuje, že budou informováni o dodaných produktech, což umožňuje organizovat přípravy a plánovat další kroky ve procesu. Tento dokument má rovněž významný vliv na řízení zásob a plánování.

Jeho hlavním cílem je zajištění srozumitelné a transparentní komunikace mezi oběma stranami transakce.

Dodací list – co obsahuje

Dodací list obsahuje klíčové informace, které jsou nezbytné pro správnou a transparentní evidenci dodávek mezi dodavatelem a odběratelem.

 • Údaje o dodavateli a odběrateli: Jméno, adresa a kontaktní údaje obou stran transakce. Tyto informace jsou základem pro identifikaci a komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem.
 • Identifikační číslo a daňové identifikační číslo: IČ a DIČ jsou důležité údaje, které slouží k identifikaci a ověření dodavatele a odběratele v rámci obchodní transakce. Jsou součástí dodacího listu z důvodů transparentnosti, sledování a dodržování právních a daňových předpisů.
 • Datum a číslo dodacího listu: Datum vytvoření a unikátní číslo dodacího listu slouží k jeho identifikaci a sledování. Pomáhají při organizaci a archivaci dodavatelských transakcí.
 • Popis dodávaného zboží nebo služby: Detailní popis toho, co bylo dodáno, včetně modelu, typu, specifikací a dalších charakteristik zboží či služby.
 • Množství a jednotková cena: Uvedení počtu kusů nebo množství dodávaného zboží a jednotkové ceny za jednotku. Tato data jsou základem pro výpočet celkové částky a umožňují odběrateli ověřit, že cena odpovídá dohodě.
 • Celková částka za dodávku: Vypočtená celková částka za celou dodávku, zahrnující množství a jednotkovou cenu. Tato informace je důležitá pro fakturaci a platbu.
 • Datum a podpis: Datum, kdy byl dodací list vytvořen, a podpis zástupce dodavatele potvrzující provedení dodávky. To slouží jako oficiální důkaz o provedení dodávky.
 • Podmínky dodání a platby: Zahrnutí termínů a podmínek dodání a platby může minimalizovat nedorozumění a konflikty. Může obsahovat informace o termínech splatnosti, platebních podmínkách a dalších dohodnutých aspektech.
 • Údaje o dopravě a přepravci: Pokud je to relevantní, může dodací list obsahovat informace o dopravní společnosti nebo způsobu dopravy, včetně čísla přepravního dokladu.

Všechny tyto informace jsou důležité pro zajištění jasné a přesné komunikace mezi dodavatelem a odběratelem a pro správné evidování dodávek a transakcí v dodavatelském řetězci.

Dodací list online ke stažení

Na internetu lze nalézt bohatý výběr vzorů a šablon dodacích listů. Ty slouží jako užitečný nástroj pro organizaci a evidenci dodávek v rámci podnikání. Tyto vzory jsou k dispozici ve formátech jako Word, Excel, PDF nebo jiné dokumentové formáty. Mohou být zdarma nebo za poplatek. Jejich přínos spočívá v tom, že poskytují výchozí rámec, který lze snadno přizpůsobit specifickým požadavkům a charakteristikám dané transakce či obchodního vztahu.

Vzory dodacích listů online nabízejí řadu výhod. Za prvé, usnadňují a urychlují proces tvorby dodacího listu. Namísto ručního psaní nebo vytváření dodacího listu od nuly je možné využít již předem navrženou šablonu, která obsahuje základní strukturu a formát. To šetří čas a minimalizuje riziko chyb při vytváření dokumentu. Tato struktura také zajišťuje, že veškeré důležité údaje jsou zahrnuty a nemůže dojít k jejich vynechání.

Vzory dodacích listů online mohou také sloužit jako inspirace pro tvorbu vlastních dodacích listů, které lépe vyhovují specifickým potřebám a procesům daného podnikání. Je možné je upravit, přidat nebo odebrat určité údaje podle určitých požadavků a tak vytvořit dodací list přesně podle potřeb.

Při výběru vzoru dodacího listu ke stažení je důležité dbát na kvalitu a spolehlivost zdroje. Je lepší si vybrat si důvěryhodné webové stránky nebo online kancelářské platformy, které jsou specializované na podnikání a nabízejí ověřené a upravitelné vzory.

Vzor dodacího listu by měl reflektovat specifické požadavky vašeho podnikání a dodavatelských vztahů.

Dodací list anglicky

Existuje mnoho webových stránek a online zdrojů, které nabízejí vzory a šablony dodacích listů anglicky. Tyto vzory mohou být zdarma nebo za poplatek a jsou často k dispozici ve formátech jako Word, Excel, PDF a další.

Při hledání online dodacího listu anglicky je doporučeno postupovat následovně:

 • Hledat na specializovaných webových stránkách: Webové stránky specializované na obchodní dokumenty nebo účetnictví často nabízejí kvalitní vzory dodacích listů ke stažení v angličtině.
 • Využívání vyhledávače: Používání vyhledávače a klíčových slov, jako: „invoice template„, „delivery note template„, „commercial invoice template“ atd., pod kterými mohou být relevantní zdroje.
 • Přizpůsobitelnost vzoru: Ideální je, pokud lze vzor snadno upravit a přizpůsobit specifickým potřebám transakce či obchodního vztahu.

Ke zvážení je použití univerzálních formulářů pro obchodní dokumenty, které mohou obsahovat nejen dodací listy, ale i faktury, objednávky nebo třeba životopis a další dokumenty v angličtině. Tyto formuláře mohou být flexibilní a přizpůsobitelné podle potřeb.

Dodací list vzor Word nebo Excel?

Volba mezi využitím vzoru dodacího listu v Excelu nebo ve Wordu závisí na konkrétních potřebách a preferencích. Oba programy mají své výhod a proto závisí na tom, jaké údaje má dodací list sledovat a jaký formát tomu vyhovuje.

Vzor dodacího listu Excel:

 • Tabulková struktura: Excel je vhodný pro vytváření tabulek a seznamů. Pokud priorita spočívá v evidenci velkého množství údajů, jako jsou množství, ceny, jednotkové náklady atd., Excel může být lepší volbou. Data se tak snadno organizují do sloupců a řádků.
 • Výpočty a analýzy: Excel umožňuje provádět jednoduché a složitější výpočty, což může být užitečné, při počítání celkové částky za dodávku na základě množství a jednotkové ceny.
 • Přizpůsobitelnost: Excel poskytuje větší flexibilitu při formátování a úpravách. Je možné snadno přidávat nové sloupce, řádky, grafy a další prvky podle potřeb.

Vzor dodacího listu Word:

 • Textový dokument: V případě zaměření na textové popisy, poznámky a komunikaci, Word může být vhodnější. Dodací list ve Wordu je spíše orientovaný na popisy a informace, a může být užitečný, pokud je vizuální stránka méně důležitá.
 • Jednoduchost: Word je intuitivnější a jednodušší pro práci s textem, což může být výhodou pro rychlé vytvoření jednoduchý dodací list.
 • Vizualizace: I když Word není tak specializovaný na tabulky a výpočty jako Excel, je v něm stále možné vytvořit jednoduché tabulky pro základní údaje.

Oba programy také umožňují uložení v různých formátech, takže je možné vybrat vzor dodacího listu v Excelu nebo ve Wordu a následně jej převést na jiný formát, pokud to bude třeba.

Celkově vzato, volba mezi vzorem dodacího listu v Excelu a ve Wordu závisí na komplexnosti potřeb, preferencích při práci s tabulkami a textem a na tom, jakým způsobem bude dodací list použit v podnikání.

Publikováno: 21. 12. 2023

Copyright © 2024 Slevove.cz. Všechna práva vyhrazena | Nakódoval Leoš Lang