Jak nakupovat čínské zboží bez cla

Jak nakupovat čínské zboží bez cla

Čínské e-shopy jsou dnes mezi zákazníky velice populární. Nabízejí sortiment různého druhu za velmi lákavé ceny a ostatní e-shopy jim jen těžko konkurují. Jak je to ale se clem a DPH? Kdy se platí a lze se platbě úplně vyhnout?

Nákupy z Číny jsou velmi lákavé a to zejména díky nízkým cenám. Někdy se ale nákup může prodražit kvůli platbě cla či DPH. Zákazníci často nemají přehled o tom, jak funguje clo a DPH z Číny. Přitom faktory, které tyto platby ovlivňují, nejsou vůbec složité.

Jedním z internetových velikánů mezi čínskými e-shopy je rozhodně AliExpress. Jak nakupovat na AliExpress bez cla? Clo a DPH na AliExpressu se vyměřuje stejným způsobem jako u jiných čínských e-shopů. Článek popisuje tento způsob v následujících odstavcích.

Jak nakupovat čínské zboží bez cla?

Rozhodujícím faktorem pro platbu cla i DPH je hodnota zásilky. Čínské zboží lze nakoupit bez cla pokud je hodnota zásilky nižší než 150 €. Poštovné je u většiny čínských e-shopů zdarma a nezapočítává se tedy do celkové hodnoty zboží. Je tedy celkem jednoduché se clu z Číny vyhnout.

Nakupovat čínské zboží bez cla tedy lze. A jak nakupovat bez DPH? Opět zde hraje roli hodnota zásilky. Ta v tomto případě musí být nižší než 22 €.

Obecně platí tato tři jednoduchá pravidla:

  • Pokud je hodnota zásilky nižší než 22 € – neplatí se clo a ani DPH
  • Pokud je hodnota zásilky vyšší než 22 € a nižší než 150 € – neplatí se clo, ale DPH ano
  • Pokud je hodnota zásilky vyšší než 150 € – platí se clo i DPH
 Rozhodujícím faktorem pro platbu cla i DPH je hodnota zásilky.
Rozhodujícím faktorem pro platbu cla i DPH je hodnota zásilky.

Je třeba dát si pozor na určité výjimky. Existují totiž kategorie zboží, u kterých se clo i DPH vyměřuje vždy, ať už je hodnota zásilky jakákoliv. V těchto případech se tedy clu ani DPH vyhnout nelze. Jedná se o následující kategorie zboží:

  • Alkoholické výrobky
  • Tabákové výrobky
  • Parfémy a toaletní vody

Kromě těchto výjimek je třeba dát si pozor i na reklamaci zboží z Číny. Některé čínské e-shopy totiž nehradí náklady na vrácení zboží či náklady související s DPH a clem.

Čínské e-shopy nejsou jediné, kdo se řídí výše uvedenými pravidly. Clo a DPH na eBay podléhá těmto pravidlům také, protože se jedná o zboží zakoupené mimo Evropskou Unii.

Clo a DPH v jiných zemích

Při dovozu zboží z Číny se musíme řídit celkovou hodnotou zásilky. Jak se ale clo a DPH vyměřuje v jiných zemích?

Clo a DPH z Anglie nemusí české zákazníky trápit. Velká Británie je totiž stále součástí Evropské unie. Ovšem ve chvíli, kdy Británie z EU vystoupí, se tyto poplatky budou chovat velice podobně jako např. clo a DPH z USA. Británie se totiž v tu chvíli oficiálně stane třetí zemí.

V Evropské Unii není ani Švýcarsko. Tato země je ale i přesto v Schengenském prostoru. Co se Švýcarska týče, existují různá pravidla a výjimky, které je dobré si před odjezdem prostudovat. Je proto vhodné předem se seznámit s tím, jak clo a DPH ze Švýcarska funguje.

Publikováno: 11. 11. 2020

Copyright © 2024 Slevove.cz. Všechna práva vyhrazena | Nakódoval Leoš Lang